Perry Hamar - ditt senter for velvære!

To lykkelige jenter

Vi har hatt gleden av å følge to fantastiske jenter gjennom to års læretid. Begge klarte svenneprøven med glans, og vi er kjempestolte! :)